• Podporte naše deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva

  Vznikla na základe dlhodobých požiadaviek praxe a požiadaviek rodičov postihnutých jednotlivcov, nakoľko zariadenie podobného charakteru sa v našom regióne a ani v jeho bezprostrednej blízkosti nenachádza.
 • Občianske združenie MAGIKOS

  Zriaďovateľom školy je Občianske združenie MAGIKOS, ktoré vzniklo 23. novembra 2007 z iniciatívy odborníkov pomáhať jednotlivcom s rôznym druhom a stupňom postihnutia a ich rodinám. Základným cieľom občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
 • Náš tím

  • PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková
   Riaditeľka školy
  • Mgr. Jana Ševerová
   Učiteľka
  • Mgr. Emília Melichová
   Učiteľka
  • Bc. Lenka Melichová
   Asistent učiteľa
  • Mgr. Michal Kmeť
   učiteľ
 • Zo života školy

  • Nové posily v našom tíme
   Aj napriek tomu, že naša škola funguje len krátky čas, naši prví absolventi si už našli pracovné uplatnenie. Ďakujeme riaditeľke [...]
  • Kútik na relaxáciu, čítanie a vzdelávanie
   S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa občianskemu združeniu MAGIKOS podarilo vytvoriť „kútik na relaxáciu, čítanie a vzdelávanie“, ktorý výrazne skvalitnil výchovu [...]
  • Naša návšteva Divadla z Pasáže
   Vďaka nášmu zriaďovateľovi OZ MAGIKOS sme dnes mali možnosť zažiť SKVELÝ DEŇ, ktorý nám svojím predstavením „Ako si želáte“ spríjemnilo [...]
 • Kontakty

 • Súkromná spojená škola

  Súkromná spojená škola
  Záradná 12
  962 12 Detva

  Štatutárny zástupca
  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy

  IČO: 51825902
  DIČ: 2120827324

  Tel.č.: +421 903 851 506
  email školy: sukromnassdt@gmail.com

  emaily zamestnancov školy:

  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy: ostrihonova.kurekova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Jana Ševerová – učiteľka: jseverova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Emília Melichová – učiteľka: emelichova.sssdt@gmail.com
  Bc. Lenka Melichová – asistent učiteľa: lmelichova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Michal Kmeť – asistent učiteľa: mkmet.sssdt@gmail.com

  číslo účtu školy:
  IBAN: SK12 7500 0000 0040 2993 3021
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX

  Facebook
  Súkromná špeciálna materská škola Detva
  Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Detva
  Súkromná praktická škola Detva

 • OZ MAGIKOS

  MAGIKOS
  občianske združenie
  J. Kráľa 1192/10
  962 12 Detva

  Štatutárny zástupca
  Mgr. Jana Ševerová – predseda

  IČO: 45018154
  DIČ: 2022784731

  Tel.č.: +421 903 851 506
  email: magikosoz@gmail.com

  číslo účtu zriaďovateľa školy OZ MAGIKOS:
  IBAN: SK39 7500 0000 0040 3005 9896
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX

  Facebook
  OZ MAGIKOS