• Podporte naše deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva

  Vznikla na základe dlhodobých požiadaviek praxe a požiadaviek rodičov postihnutých jednotlivcov, nakoľko zariadenie podobného charakteru sa v našom regióne a ani v jeho bezprostrednej blízkosti nenachádza.
 • Občianske združenie MAGIKOS

  Zriaďovateľom školy je Občianske združenie MAGIKOS, ktoré vzniklo 23. novembra 2007 z iniciatívy odborníkov pomáhať jednotlivcom s rôznym druhom a stupňom postihnutia a ich rodinám. Základným cieľom občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
 • Náš tím

  • PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková
   Riaditeľka školy
  • Mgr. Jana Ševerová
   Učiteľka
  • Mgr. Emília Melichová
   Učiteľka
  • Bc. Lenka Melichová
   Asistent učiteľa
  • Mgr. Michal Kmeť
   Asistent učiteľa
 • Zo života školy

  • Naše “krabičky plné lásky”
   Aj my sme sa zapojili do výzvy “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.” Veríme, že naše krabičky potešia [...]
  • Podpora nadácie SPP
   Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v grantovom programe OPORA sa nám podarilo zakúpiť útulnú skrýšu, ktorá poskytuje pokojné útočisko pred [...]
  • Bubnovačka 2021
   „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“
 • Kontakty

 • Súkromná spojená škola

  Súkromná spojená škola
  Pionierska 850/13
  962 12 Detva

  Štatutárny zástupca
  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy

  IČO: 51825902
  DIČ: 2120827324

  Tel.č.: +421 903 851 506
  email školy: sukromnassdt@gmail.com

  emaily zamestnancov školy:

  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy: ostrihonova.kurekova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Jana Ševerová – učiteľka: jseverova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Emília Melichová – učiteľka: emelichova.sssdt@gmail.com
  Bc. Lenka Melichová – asistent učiteľa: lmelichova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Michal Kmeť – asistent učiteľa: mkmet.sssdt@gmail.com

  číslo účtu školy:
  IBAN: SK27 5200 0000 0000 1812 8870
  SWIFT/BIC: OTPVSKBX

  Facebook
  Súkromná špeciálna materská škola Detva
  Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Detva
  Súkromná praktická škola Detva

 • OZ MAGIKOS

  MAGIKOS
  občianske združenie
  J. Kráľa 1192/10
  962 12 Detva

  Štatutárny zástupca
  Mgr. Jana Ševerová – predseda

  IČO: 45018154
  DIČ: 2022784731

  Tel.č.: +421 918 383 505
  email: magikosoz@gmail.com

  číslo účtu zriaďovateľa školy OZ MAGIKOS:
  IBAN: SK59 5200 0000 0000 1008 4957
  SWIFT/BIC: OTPVSKBX

  Facebook
  OZ MAGIKOS