• Podporte naše deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva

  Sme malá škola rodinného typu, ktorá vzdeláva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola vznikla na základe dlhodobých požiadaviek praxe a požiadaviek rodičov postihnutých jednotlivcov, nakoľko zariadenie podobného charakteru sa v našom regióne a ani v jeho bezprostrednej blízkosti nenachádza.
 • Občianske združenie MAGIKOS

  Zriaďovateľom školy je Občianske združenie MAGIKOS, ktoré vzniklo 23. novembra 2007 z iniciatívy odborníkov pomáhať jednotlivcom s rôznym druhom a stupňom postihnutia a ich rodinám. Základným cieľom občianskeho združenia MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
 • Náš tím

  • PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková
   Riaditeľka školy
  • Mgr. Jana Ševerová
   Učiteľka
  • Mgr. Emília Melichová
   Učiteľka
  • Bc. Lenka Melichová
   Asistent učiteľa
  • Mgr. Michal Kmeť
   Učiteľ
  • Mgr. Darina Halajová
   Učiteľka
  • Mgr. Jarmila Žišková
   Učiteľka
  • Mária Korená
   Školský zdravotnícky pracovník
  • Marek Fekiač
   Pomocný administratívny zamestnanec
  • Martin Krkoš
   Pomocný pracovník údržby budov a areálov
  • Michaela Petrincová
   Pomocná upratovačka
  • Anna Melichová
   Ekonomicko-administratívny zamestnanec
  • Ing. Agáta Siebertová
   Upratovačka
 • Zo života školy

  • Učíme sa moderne
   S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva podarilo zakúpiť interaktívny monitor, ktorý prispeje k [...]
  • Terapie nám pomáhajú skvalitňovať život
   S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa občianskemu združeniu MAGIKOS podarilo zabezpečiť pomôcky na realizáciu terapií, ktoré nám pomáhajú skvalitniť život [...]
  • Vianočný darček pre našich žiakov
   Ďakujeme spoločnosti Oral-B za darček pre každého z našich žiakov v podobe elektrickej zubnej kefky.
 • Kontakty

 • Súkromná spojená škola

  Súkromná spojená škola
  Záradná 12
  962 12 Detva

  Štatutárny zástupca
  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy

  IČO: 51825902
  DIČ: 2120827324

  Tel.č.: +421 903 851 506
  email školy: sukromnassdt@gmail.com

  emaily zamestnancov školy:

  PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy: ostrihonova.kurekova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Jana Ševerová – učiteľka: jseverova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Emília Melichová – učiteľka: emelichova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Michal Kmeť – učiteľ: mkmet.sssdt@gmail.com
  Mgr. Darina Halajová – učiteľka: dhalajova.sssdt@gmail.com
  Mgr. Jarmila Žišková – učiteľka: jziskova.sssdt@gmail.com
  Bc. Lenka Melichová – asistent učiteľa: lmelichova.sssdt@gmail.com
  Ing. Emília Výbohová – asistent učiteľa: evybohova.sssdt@gmail.com
  Mária Korená – školský zdravotnícky pracovník: mkorena.sssdt@gmail.com
  Marek Fekiač – pomocný administratívny zamestnanec: mfekiac.sssdt@gmail.com
  Anna Melichová – ekonomicko-administratívny zamestnanec: amelichova.sssdt@gmail.com

  číslo účtu školy:
  IBAN: SK12 7500 0000 0040 2993 3021
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX

  Facebook
  Súkromná špeciálna materská škola Detva
  Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Detva
  Súkromná praktická škola Detva

 • OZ MAGIKOS

  MAGIKOS
  občianske združenie
  J. Kráľa 1192/10
  962 12 Detva

  Štatutárny zástupca
  Mgr. Jana Ševerová – predseda

  IČO: 45018154
  DIČ: 2022784731

  Tel.č.: +421 903 851 506
  email: magikosoz@gmail.com

  číslo účtu zriaďovateľa školy OZ MAGIKOS:
  IBAN: SK39 7500 0000 0040 3005 9896
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX

  Facebook
  OZ MAGIKOS