Učíme sa moderne

30 októbra, 2023

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva podarilo zakúpiť interaktívny monitor, ktorý prispeje k skvalitneniu edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
ĎAKUJEME za podporu.