Terapie nám pomáhajú skvalitňovať život

16 júla, 2023

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa občianskemu združeniu MAGIKOS podarilo zabezpečiť pomôcky na realizáciu terapií, ktoré nám pomáhajú skvalitniť život jednotlivcov s postihnutím. Zároveň im prostredníctvom terapií umožňujeme zmysluplne tráviť voľný čas.