Vytvárame podnetné prostredie školy

04 októbra, 2022

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva podarilo vytvoriť podnetnejšie prostredie pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zakúpením výškovo nastaviteľných lavíc a stoličiek, novej skrine na odkladanie pomôcok a nových učebných pomôcok, ktoré prispejú k skvalitneniu edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

ĎAKUJEME za podporu.