Úcta k starším

17 mája, 2020

Opäť je tu október, mesiac úcty k starším, k Vám, ktorí ste formovali našu generáciu, no i dnes sa máme od vás čo učiť.

Minulý rok sme sa s našou školou rozhodli v rámci mesiaca úcty k starším navštíviť Domov dôchodcov v Detve, kde sme jeho obyvateľom predstavili našu školu.

Tento rok, 25. októbra 2019, sme ich na oplátku pozvali „k nám domov“. Časť klientov Domova dôchodcov v Detve tak dostala možnosť vrátiť sa aspoň na chvíľu do školských čias.

Keďže sme sa stretli na pôde školy, nemohli sme debatu začať inak, ako spomienkami na školské časy. Bol to plnohodnotne strávený čas s ľuďmi žijúcimi v dobe, ktorá nebola jednoduchá, no napriek tomu sa z ich sŕdc nevytratila radosť zo života.

Ďakujeme za návštevu.

(Text: Marek Fekiač)