Učíme sa pre život

04 septembra, 2021

Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi OZ MAGIKOS za kuchynku, ktorá nám bude slúžiť na nácvik praktických zručností potrebných pre náš ďalší život. Prjekt porporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Ďakujeme za podporu 🙂