Nadačnému fondu Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis ďakujeme za podporu

04 septembra, 2021

Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi OZ MAGIKOS za vybavenie kuchynky, ktorá nám bude slúži na nácvik praktických zručností potrebných pre náš ďalší život. Prjekt porporil Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis. Ďakujeme za podporu ?