Učíme sa pre život

06 septembra, 2021

Aj vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí, sa nám podarilo zrealizovať projekt „Učíme sa pre život“, ktorý nám pomohol vytvoriť bezpečný priestor v komunite, kde majú jednotlivci s postihnutím možnosť získať praktické zručnosti potrebné pre ich ďalší život v rodine a v spoločnosti. „Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí“. Ďakujeme za porpodu. ?