Učíme sa aj keď sa hráme

05 novembra, 2021

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa občianskemu združeniu MAGIKOS podarilo doplniť vytvorené pohybovo – relaxačné kútiky o nové pomôcky, ktoré skvalitnili podmienky na podporu pohybovo-relaxačných aktivít jednotlivcov so ŠVVP.