Spoločne prekonáme bariéru mlčania

08 septembra, 2021

Spoločne prekonáme bariéru mlčania

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva podarilo zakúpiť tablety. Tie pomáhajú učiteľom naučiť žiakov, ktorí majú problém dorozumievať sa hovorenou rečou takú formu komunikácie,  ktorá sa pre nich stane prostriedkom dorozumievania v každodenných situáciách.