Škola napriek korone

22 apríla, 2021

Vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácie sa nám podarilo zakúpiť materiál na výrobu pomôcok, ktoré je možné využívať počas dištančnej výučby aj v domácom prostredí.

Ďakujeme za podporu.