Radosť z umenia

13 januára, 2021

V Dome kultúry A. Sládkoviča 17. decembra 2020 bolo cítiť radosť z umenia zo žiakov Súkromnej spojenej školy s telesným a mentálnym postihnutím a členov DFS Ratolesť.

Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve vypracovalo projekt v dotačnom programe: Kultúra znevýhodnených skupín, podprogram: Živá kultúra a jej sprítomnenie.

Jednotlivci s telesným a mentálnym postihnutím majú obmedzené možnosti oproti ich zdravým rovesníkom. Zámerom a cieľom projektu na podporu tejto komunity, je začlenenie do kultúrneho diania ich vlastnou tvorivou činnosťou za pomoci členov detského folklórneho súboru Ratolesť. Poskytnúť im možnosti overiť si naučené vedomosti v praxi zážitkovou formou, dať jednotlivcom s postihnutím priestor zažívať pocit úspešnosti, sebarealizácie a užitočnosti tak, ako ich zdraví rovesníci.

Príprava projektu začínala kamerovými nahrávkami detských tanečných hier (Adamov tanec, Káčerový, Cipovička, Na sliepku ) v DFS Ratolesť s vedúcou Jankou Ľalíkovou. Prostredníctvom nahrávky sa žiaci v SSŠ s telesným a mentálnym postihnutím učili s pani riaditeľkou Martinou Ostrihoňovou Kurekovou spomínané tanečné hry. Tak, ako vznikala nahrávka súboru Ratolesť v Kultúrnom dome (Chudobinec), tak vznikala v škole s jednotlivcami s postihnutím, kde okrem tanečných hier zaznamenali svoju tvorbu na výkresoch s rôznymi technikami, ktoré boli súčasťou ich výstavy. Tieto všetky nahrávky boli vyvrcholením projektu v programe RADOSŤ Z UMENIA spolu so  živou  ukážkou tanečných hier v podaní DFS Ratolesť. Hovoreným slovom a citlivým poetickým hlasom sa všetkým prihovárala pani Darinka Labáková.

Text: Emília Sekerešová

Foto: Ivan Ivan, Ján Šouc

V Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva vzdelávame deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Keďže učíme a vychovávame „výnimočné“ deti a žiakov, ktorí nemajú toľko možností ako ich zdraví rovesníci, v rámci vyučovacieho procesu uprednostňujeme zážitkové učenie. Aj vďaka podpore Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve a jeho zamestnancov i podpore účastníkov benefičného koncertu v rámci projektu „Radosť z umenia“, sa nám darí inovovať prístup k edukácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a uľahčiť im tak možnosť nadobúdania vedomostí a zručností potrebných pre život. Ďakujeme z celého  srdca za to, že ste, že nám nezištne pomáhate v týchto ťažkých časoch, aj za to, že ste dali šancu práve nám zapojiť sa do Vami realizovaného projektu. Aj napriek tomu, že sme sa benefičného koncertu nemohli zúčastniť osobne, iba online, nahrávanie sme si užívali a pri jeho prehrávaní sme sa dobre bavili.

ĎAKUJEME – Ing. Erike Mojžišovej, Bc. Milke Sekerešovej, Bc. Janke Ľalíkovej, Mgr. Darinke Labákovej a všetkým, ktorí nás podporili svojou účasťou na benefičnom koncerte.

PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková

riaditeľka SSŠ v Detve

Projekt poslúžil na integráciu žiakov SSŠ do normálneho bežného života a samozrejme zdokonaľovanie sa v ňom. Celá príprava bola zaujímavá nielen pre hendikepované deti, ale aj pre naše zdravé zo súboru. Každý z nás sa zamyslel, že zdravie je naozaj to najcennejšie čo máme a preto o to potrebnejšie je naučiť sa, prijímať a milovať nedokonalých a slabých. Prostredníctvom toho sa učíme skutočným hodnotám života.

Ľudové tanečné hry a spev, ktorými sme mali možnosť detičkám ukázať a naučiť ich z toho čo i len kúsok, rozjasnilo a rozosmialo ich tváričky. Týmto veselým duchom sa niesol celý program Radosť z umenia, kde sa predstavili všetky naše deti. Tým naše je myslené deti z detského súboru a zo SSŠ, ktorí vystupovali s nami ako rovnocenní účinkujúci. Na Galaprogram sa deti pripravovali s radosťou a maximálnym nasadením a to prinieslo spoločný umelecký zážitok.

Dúfame, že budeme môcť byť súčasťou ďalšieho takéhoto zaujímavého projektu.

„Keď sa naučíme všetci pomáhať tomu druhému čo i len trošíčku, o koľko bude náš svet krajší“

Bc. Jana Ľalíková

umelecká vedúca DFS Ratolesť

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR