Posvätenie priestorov

05 decembra, 2021

Priestory našej školy a náš advetný venček nám prišiel posvätiť vdp. Ján Salanci. Ďakujeme.