Pohybovo-relaxačný krúžok

17 mája, 2020

S novým školským rokom pribudla jedna novinka aj do repertoára našej školy. Začiatok týždňa je od októbra venovaný hlavne pohybu, relaxu a zdravému životnému štýlu.

Skákanie cez kruhy, chôdza po lane, či hra s vodou a lov rýb, ale aj mnoho iných aktivít… Všetko má pod palcom naša pani riaditeľka PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková, ktorá týmto uviedla pondelky našej školy do pohybu.

                                                  (Text: Marek Fekiač)