Pohybovo-relaxačné kútiky

08 septembra, 2020

Vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska sú naše pohybové aktivity zaujímavejšie a bezpečnejšie. Vytvorením pohybovo-relaxačných kútikov vedieme žiakov k bezpečným a prospešným pohybovým aktivitám. Zároveň sa snažíme viesť žiakov k tomu, aby vedeli zymsluplne tráviť voľný čas a aktívne relaxovať.