Oddychový kútik - bezpečné miesto pre mňa

05 októbra, 2022

Vďaka finančnej podpore nadácie SPP a Ing. Daliborovi Dubenovi, sme mohli v škole vytvoriť oddychový kútik, ktorý žiakom s PAS poskytne bezpečné miesto na zrelaxovanie počas dňa.