Nové posily v našom tíme

21 septembra, 2022

Aj napriek tomu, že naša škola funguje len krátky čas, naši prví absolventi si už našli pracovné uplatnenie. Ďakujeme riaditeľke školy PhDr. Martine Ostrihoňovej Kurekovej za príležitosť a vytvorenie chránených pracovných miest pomocnej upratovačky a pomocného administratívneho zamestnanca od 1.9.2022.
Marek a Miška, nech sa Vám v práci darí. ?