MISIA ADVENT

10 januára, 2021

Tradíciou našej školy sa už neodmysliteľne stalo každoročné stretnutie na svätej omši na začiatku adventného obdobia. Ani pandémia nám neprekazila našu už v poradí tretiu MISIU ADVENT. Aj keď… Malá zmena plánu predsa len nastala. Naša tohtoročná adventná misia sa totiž niesla v duchu hesla „VŠETCI ZA JEDNÉHO, JEDEN ZA VŠETKÝCH“. Splnenie našej misie som si zobrala na starosť „ja“ (Marek). Adventný veniec som v mene celej našej školy zaniesol do kostola Sv. Františka Assiského, kde pred začiatkom svätej omše  adventné vence požehnal dekan našej farnosti.

                                                                                              (text: Marek Fekiač)