Mikuláš

10 januára, 2021

Na návštevu do našej školy nechodieva samotný Mikuláš, ale prácu si prerozdeľuje so svojou nežnou polovičkou pani Mikulášovou.

7.12.2020, sme sa všetci zhodli na tom, že tento Mikulášsky ročník bol „ČERTOVSKY DOBRÝ“.

Okrem Pani Mikulášovej zavítal na našu adresu aj čert, ktorý sa v tento výnimočný deň prevtelil do nášho spolužiaka Maťa.

Svojej úlohy sa Maťo zhostil naozaj famózne, čoho dôkazom boli aj hrnúce sa prosby o odfotografovanie sa  s neodolateľným a miestami až dych berúcim čertom.