EKOALARM

06 novembra, 2021

Zapojili sme sa do projektu EKOALARM. Aj my separujeme odpad a správame sa zodpovedne k prostrediu.