Charitatívna vianočná pohľadnica

06 decembra, 2021

Jednotlivci s postihnutím majú obmedzené možnosti oproti ich zdravým rovesníkom v nadobúdaní praktických zručností potrebných pre ich každodenný život. Kúpou vianočnej pohľadnice, ktorú vytvorili jednotlivci s postihnutím máte šancu pomôcť nám podporiť ich v tom, aby nadobudli pocit sebaistoty a pasívne neočakávali pomoc od okolia (som užitočný, niečo dokážem). Finančné prostriedky získané z predaja vianočných pohľadníc budú použité na nákup materiálu potrebného pre nácvik praktických zručností u jednotlivcov s postihnutím. 

V prípade záujmu o vianočné pohľadnice nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: magikosoz@gmail.com.

Príspevky za pohľadnice je možné zasielať na účet SK59 5200 0000 0000 1008 4957 vedený v OTP banke. Pomôže nám každé Vaše euro. IBAN je uvedený aj na web stránke občianskeho združenia www.magikos.sk. Všetkých, ktorí svojimi príspevkami prispejú k skvalitneniu života jednotlivcov s postihnutím si vysoko ceníme a za akúkoľvek pomoc Vám zo srdca ĎAKUJEME.