Charitatívna vianočná pohľadnica

27 novembra, 2022

Jednotlivci s postihnutím majú obmedzené možnosti oproti ich zdravým rovesníkom v nadobúdaní praktických zručností potrebných pre ich každodenný život a s následným uplatnením v pracovnom živote. Kúpou vianočnej pohľadnice, ktorú vytvorili jednotlivci s postihnutím máte šancu pomôcť nám podporiť ich v tom, aby nadobudli pocit sebaistoty a pasívne neočakávali pomoc od okolia (som užitočný, niečo dokážem). Finančné prostriedky získané z predaja vianočných pohľadníc budú použité na vytváranie chránených pracovných miest pre jednotlivcov s postihnutím. 

V prípade záujmu o vianočné pohľadnice nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: magikosoz@gmail.com.

Príspevok za pohľadnice je dobrovoľný a je možné ho zasielať na účet SK39 7500 0000 0040 3005 9896 vedený v ČSOB banke. (IBAN je uvedený aj na web stránke občianskeho združenia MAGIKOS www.magikos.sk). Pomôže nám každé Vaše euro. Všetkých, ktorí svojimi príspevkami prispejú k skvalitneniu života jednotlivcov s postihnutím si vysoko ceníme a za akúkoľvek pomoc Vám zo srdca ĎAKUJEME. Kolektív MAGIKOS.