Vzdelávaním k úspechu

26 augusta, 2020

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa občianskemu združeniu MAGIKOS podarilo zrealizovať projekt „Vzdelávaním k úspechu“. Zakúpením projektora s príslušenstvom sa nám podarilo skvalitniť prácu s jednotlivcami s postihnutím.