• Prispejte nám

  Všetkým sponzorom zo srdca ďakujeme
 • Ak by ste chceli podporiť naše deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžete tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi
 • Finančným darom

  Finančným darom, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu
  Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva:

  IBAN: SK12 7500 0000 0040 2993 3021
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX

  Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a
  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 • Fundraising

  Máte záujem pomôcť nám a neviete ako na to? Máme pre Vás tipy na fundraisingové aktivity pre našu školu. Svojou pomocou prispievate na dobrú vec. Ak máte iný nápad, ktorý by nám pomohol, radi ho uvítame. V prípade záujmu z Vašej strany sme ochotní pomôcť Vám s organizáciou a prípravou akcie, i s jej medializáciou na web stránke školy a na sociálnej sieti.

  Nech sa páči, tu sú tipy na fundraisingové aktivity pre našu školu:

  • Zorganizovanie kultúrnej alebo hudobnej akcie (koncert, ples a iné).
  • Príprava aktivít pre deti a žiakov našej školy (tvorivé dielne, prednášky, prezentácie a pod.).
  • Pečenie koláčov spojené s ich predajom.
  • Predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov na rôznych podujatiach, trhoch.
  • Dražba zaujímavej alebo hodnotnej veci.
  • Usporiadanie športového podujatia.
 • 2% z daní

  Aj tento rok nám môžete pomôcť darovaním 2% z dane prostredníctvom nášho zriaďovateľa Občianskeho združenia MAGIKOS, pretože aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si zaslúžia školu, ktorá bude rešpektovať ich potreby a možnosti pri nadobúdaní vedomostí a zručností pre ich ďalší život.
  Vďaka Vašim 2% z dane môžeme inovovať prístup k edukácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pomôcť tak handicapovaným deťom a žiakom začleniť sa do bežného života s prihliadnutím na druh a stupeň ich postihnutia.

  • Vyhlásenie 2%
   • Vyhlásenie s vyplnenými údajmi OZ MAGIKOS (zriaďovateľa školy)
    IČO: 450 181 54
    Právna forma: Občianske združenie
    Obchodné meno alebo názov: MAGIKOS
    Sídlo: J. Kráľa 1192/10, 962 12 Detva